آستین طبی آناتومیک هلپ

آستین طبی آناتومیک هلپ

تبلیغات رایگان گریم داماد ثبت-شرکت رژیم غذایی انلاین

آستین طبی آناتومیک هلپ

آستین طبی ( دستکش طبی ) در درمان و فروکش کردن ورم حاصله از بیماریهای عروقی و ولنفاوی دست، مورد استفاده قرار میگیرند. این آستینها در دو کلاس فشار و تا انگشت، تا مچ دست و با گیره تا انگشتان موجود هستند.